Wednesday, April 23, 2003

teka, nahihilo ako

Masyadong mainit. Nararamdaman ko ang singaw ng aking katawan - hindi kaya ng pawis gawing malumay, hindi kaya ng aircon palamigin ang buong opisina.

Sa labas, nakakasilaw ang liwanag. Inuupakan ng araw ang sinomang magkamaling lumabas at magtaghoy.

Hindi nakakatuwa.

Sana umulan. Kahit hindi bagyo. Basta umulan.

Paano ako makakaraos sa tag-init?

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home