Tuesday, August 16, 2005

VIII. A Drinking Song (7)

Nasaan ka nang kumarera si Rosang Taba? (Si Rosang Taba!)
Sa Binondo, sa Plaza ng Binondo
Ay, nakita ko ang Ispaniola mapahiya (wala silang nasabi!)
Sa Binondo, sa Plaza ng Binondo

Itaas, itaas, itaas
Ang baso, alak at tuba
Kung kaya niya, kaya ko
Kung kaya ko, kaya mo

Nasaan ka nang nanalo si Rosang Taba? (Si Rosang Taba!)
Sa Binondo, sa Plaza ng Binondo
Ay naku, ang bilis kumalat ng balita (makinig ka sa sinasabi!)
Mula sa Binondo, sa Plaza ng Binondo

Itaas, itaas, itaas
Ang baso, alak at tuba
Kung kaya niya, kaya ko
Kung kaya ko, kaya mo

Nasaan ka nang tumawa si Rosang Taba? (Si Rosang Taba!)
Sa Binondo, sa Plaza ng Binondo
Ay, ay, ay, at tayo lamang ang naki-tawa (wala silang masabi!)
Sa Binondo, sa Plaza ng Binondo

Kung kaya niya, kaya ko
Kung kaya ko, kaya mo


____
(7) Salahuddin Alonto-Lukman, Awit at Tugtugin ng Lupang Hinirang. (Ma’Gindanao Books, 1796)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home